Sympozjum Stateczności Konstrukcji

Ważne daty

28.02.2018

zgłoszenie i przesłanie streszczenia

28.04.2018

informacje dla autorów o zakwalifikowaniu streszczeń referatów

30.05.2018

ostateczny termin przesyłania zredukowanej opłaty za uczestnictwo w Sympozjum

30.06.2018

ostateczny termin opłacenia uczestnictwa (opłata pełna)

15.08.2018

komunikat o programie