Sympozjum Stateczności Konstrukcji

Informacje dla Autorów

STRESZCZENIA


Dwustronicowe streszczenia referatów w języku polskim lub angielskim przygotowane wg. wzoru (do pobrania tutaj) prosimy przesyłać za pośrednictwem strony internetowej Sympozjum w terminie do dnia 28.02.2018 r.
Referaty będą recenzowane przez Komitet Naukowy Sympozjum, a o zakwalifikowaniu ich do prezentacji na Sympozjum, autorzy zostaną powiadomieni do dnia 28.04.2018 r.
Pełne teksty referatów mogą być opublikowane jako rozdział w monografii lub artykuł w czasopiśmie Mechanics and Mechanical Engineering.