Sympozjum Stateczności Konstrukcji

Komitety

KOMITET NAUKOWY


Marian Królak – honorowy przewodniczący
Zbigniew Kołakowski - przewodniczący
Dan Dubina (Rumunia)
Ryszard Grądzki
Stefan Joniak
Maria Kotełko
Vasily Krasowsky (Ukraina)
Tomasz Kubiak
Joseph Loughlan (Wielka Brytania)
Martin Macdonald (Wielka Brytania)
Krzysztof Magnucki
Arkadij Manevich (Ukraina)
Radosław Mania
Aleksander Muc
Jacek Przybylski
James Rhodes (Wielka Brytania)
Shigeru Shimizu (Japonia)
Jan Ravinger (Słowacja)
Czesław Szymczak
Viorel Ungureanu (Rumunia)

KOMITET ORGANIZACYJNY


Radosław Mania – przewodniczący
Anna Karmazyn – sekretarz naukowy
Jan Grudziecki
Anna Kuźniarek
Mariusz Urbaniak