Sympozjum Stateczności Konstrukcji

Opłaty

Opłata pełnaOpłata zredukowana
do 15 maja 2018
2400 zł2100 zł
Członek PTMTS2100 zł2100 zł
Doktorant2000 zł2000 zł