Sympozjum Stateczności Konstrukcji

Opłaty

Opłata pełnaOpłata zredukowana
do 15 maja 2018
2400 zł2100 zł
Członek PTMTS2100 zł2100 zł
Doktorant2000 zł2000 zł
Dopłata do pokoju jednoosobowego 200 zł
Dopłata do osoby towarzyszącej950 zł

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe:

Bank PEKAO SA, II Oddział w Łodzi
36 1240 3028 1111 0010 3741 7984
W tytule należy wpisać: "XV SSK + nazwisko uczestnika"