Sympozjum Stateczności Konstrukcji

Tematyka Sympozjum

Tematyka Sympozjum obejmuje:

  • Konstrukcje prętowe: belki, słupy, ramy, kratownice
  • Konstrukcje cienkościenne: płytowe, powłokowe
  • Stateczność, stany zakrytyczne i nośność graniczna konstrukcji cienkościennych
  • Stateczność przy obciążeniach dynamicznych
  • Wyboczenie sprzężone
  • Stateczność dynamiczna
  • Numeryczna symulacja i modele obliczeniowe stanów granicznych
  • Wielowarstwowe elementy cienkościenne
  • Badania doświadczalne