Sympozjum Stateczności Konstrukcji

O Sympozjum

15. Sympozjum Stateczności Konstrukcji odbędzie się w Zakopanem w Hotelu "Biały Potok" w dniach 17-21 września 2018 roku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z tematyką sympozjum oraz rejestracji i przesyłania referatów.
Będziemy wdzięczni za rozpowszechnienie informacji o Sympozjum wszystkim Kolegom, którzy mogą być zainteresowani udziałem w Sympozjum.

Inicjatorem organizacji sympozjów stateczności konstrukcji był Profesor Jerzy Leyko, twórca uznanej w kraju „łódzkiej szkoły stateczności konstrukcji”. Etymologia słowa sympozjum, z łaciny, lub ‘symposion’, z greki, wywodzi się ze starożytnej Grecji i oznaczało część wesołego zebrania towarzyskiego poświęconego rozmowom na określone tematy, często filozoficzne połączone z piciem wina i rozrywce. Obecnie oznacza zebranie kręgu specjalistów z jakiejś dziedziny poświęcone omawianiu określonych zagadnień i wymianie poglądów na określony temat. Ma węższe znaczenie niż konferencja czy kongres i dotyczy zazwyczaj spotkania specjalistów w konkretnej dziedzinie. Temu samoograniczeniu organizatorzy Sympozjów pozostają wierni.

W dniu 25 maja 1963 roku odbyło się skromne jednodniowe I Sympozjum Stateczności Konstrukcji, na którym wygłoszono 7 referatów i wzięło w nim udział 27 uczestników. Materiały konferencyjne w postaci cienkiej broszury, zawierające jednostronicowe streszczenia wygłoszonych referatów, wydano metodą powielaczową. Konferencja została zorganizowana przez Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej przy współudziale Włodzimierza Derskiego, Jerzego Gluzy, Jerzego Leyko, Zdzisława Parszewskiego, Jana Szmeltera. Wśród zaproszonych gości na jubileuszowe seminarium było sześciu uczestników I Sympozjum: Tadeusz Gałkiewicz, Kazimierz Grossman, Janusz Lipiński, Andrzej Młotkowski, Roman Ratajczyk i Wacław Zwoliński.

Kolejne dwa Sympozja odbyły się w cyklu ośmioletnim. II Sympozjum Stateczności Konstrukcji miało miejsce w Łodzi w dniach 18-19 listopada 1971 roku, w którym uczestniczyło 90 osób. Wygłoszono 24 referaty. Organizatorem Sympozjum był Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Łódzkiej kierowany przez prof. Jerzego Leyko oraz Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Profesor Jerzy Leyko zainicjował organizację sympozjów z udziałem gości zagranicznych. Przewodniczył Komitetom Organizacyjnym kilku pierwszych sympozjów, które na stałe weszły do kalendarza imprez naukowych organizowanych w kraju.

W dniach 26-27 października 1979 roku w Łodzi odbyło się III Sympozjum Stateczności. Stałym współorganizatorem sympozjów aż do XII Sympozjum był Zespół Stateczności Konstrukcji Komitetu Budowy Maszyn PAN. Na konferencji tej podjęto decyzję o organizowaniu sympozjów co trzy lata.

Stan wojenny uniemożliwił zorganizowanie IV Sympozjum Stateczności w 1982 roku. Odbyło się ono trzy lata później w Sulejowie w dniach 9-11 października 1985 roku.

Kolejne Sympozja miały miejsce:

  • V Sympozjum 3-7 X 1988 r. w Cedzynie koło Kielc;
  • VI Sympozjum 5-8 XI 1991 r. w Spale;
  • VII Sympozjum 7-9 XII 1994 r. w Jaworzu koło Bielska-Białej;
  • VIII Sympozjum 22-26 IX 1997 r. w Zakopanem;
  • IX Sympozjum 25-29 IX 2000 r. w Zakopanem;
  • X Sympozjum 8-12 IX 2003 r. w Zakopanem;
  • XI Sympozjum 11-15 IX 2006 r. w Zakopanem;
  • XII Sympozjum 7-11 IX 2009 r. w Zakopanem;
  • XIII Sympozjum 17-21 IX 2012 r. w Zakopanem;
  • XIV Sympozjum 8-12 VI 2015 r. w Zakopanem.

Od wielu lat liczny udział gości zagranicznych z Wielkiej Brytanii, Japonii, Ukrainy, Słowacji, Czech, Rumunii, Niemiec, Rosji i Portugalii podkreśla rangę tej monotematycznej kameralnej konferencji. Spotkania i wieloletnia współpraca zaowocowały licznymi monografiami, artykułami i referatami.