Sympozjum Stateczności Konstrukcji

O Sympozjum

15. Sympozjum Stateczności Konstrukcji odbędzie się w Zakopanem w Hotelu "Biały Potok" w dniach 17-21 września 2018 roku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z tematyką sympozjum oraz rejestracji i przesyłania referatów.
Będziemy wdzięczni za rozpowszechnienie informacji o Sympozjum wszystkim Kolegom, którzy mogą być zainteresowani udziałem w Sympozjum.

Podczas Sympozjum zorganizowana zostana specjalna sesja poświęcona Profesorowi Josephowi Loughlanowi, byłemu Redaktorowi naczelnemu czasopisma Thin-Walled Structures.

Miło nam również poinformować o wystąpieniu zaproszonych prelegentów - Profesorów:
Richard Degenhardt – German Aerospace Center (DLR), Braunschweig, Germany
Dan Dubina – 'Politehnica' University of Timisoara, Romania
Krzysztof Magnucki – Institute of Rail Vehicles TABOR, Poznan
Nuno Silvestre – University of Lisbon, Portugal
Ahmer Wadee – Imperial College, London, Great Britain
Christopher York - Glasgow University, Great Britain

Tegoroczno Sympozjum zostało objęte Patronatem Honorowym Jego Magnificencji Rektora PŁ prof. dr hab. inż. Sławomira Wiaka

Inicjatorem organizacji sympozjów stateczności konstrukcji był Profesor Jerzy Leyko, twórca uznanej w kraju „łódzkiej szkoły stateczności konstrukcji”. Etymologia słowa sympozjum, z łaciny, lub ‘symposion’, z greki, wywodzi się ze starożytnej Grecji i oznaczało część wesołego zebrania towarzyskiego poświęconego rozmowom na określone tematy, często filozoficzne połączone z piciem wina i rozrywce. Obecnie oznacza zebranie kręgu specjalistów z jakiejś dziedziny poświęcone omawianiu określonych zagadnień i wymianie poglądów na określony temat. Ma węższe znaczenie niż konferencja czy kongres i dotyczy zazwyczaj spotkania specjalistów w konkretnej dziedzinie. Temu samoograniczeniu organizatorzy Sympozjów pozostają wierni.

W dniu 25 maja 1963 roku odbyło się skromne jednodniowe I Sympozjum Stateczności Konstrukcji, na którym wygłoszono 7 referatów i wzięło w nim udział 27 uczestników. Materiały konferencyjne w postaci cienkiej broszury, zawierające jednostronicowe streszczenia wygłoszonych referatów, wydano metodą powielaczową. Konferencja została zorganizowana przez Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej przy współudziale Włodzimierza Derskiego, Jerzego Gluzy, Jerzego Leyko, Zdzisława Parszewskiego, Jana Szmeltera. Wśród zaproszonych gości na jubileuszowe seminarium było sześciu uczestników I Sympozjum: Tadeusz Gałkiewicz, Kazimierz Grossman, Janusz Lipiński, Andrzej Młotkowski, Roman Ratajczyk i Wacław Zwoliński.

Kolejne dwa Sympozja odbyły się w cyklu ośmioletnim. II Sympozjum Stateczności Konstrukcji miało miejsce w Łodzi w dniach 18-19 listopada 1971 roku, w którym uczestniczyło 90 osób. Wygłoszono 24 referaty. Organizatorem Sympozjum był Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Łódzkiej kierowany przez prof. Jerzego Leyko oraz Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Profesor Jerzy Leyko zainicjował organizację sympozjów z udziałem gości zagranicznych. Przewodniczył Komitetom Organizacyjnym kilku pierwszych sympozjów, które na stałe weszły do kalendarza imprez naukowych organizowanych w kraju.

W dniach 26-27 października 1979 roku w Łodzi odbyło się III Sympozjum Stateczności. Stałym współorganizatorem sympozjów aż do XII Sympozjum był Zespół Stateczności Konstrukcji Komitetu Budowy Maszyn PAN. Na konferencji tej podjęto decyzję o organizowaniu sympozjów co trzy lata.

Stan wojenny uniemożliwił zorganizowanie IV Sympozjum Stateczności w 1982 roku. Odbyło się ono trzy lata później w Sulejowie w dniach 9-11 października 1985 roku.

Kolejne Sympozja miały miejsce:

  • V Sympozjum 3-7 X 1988 r. w Cedzynie koło Kielc;
  • VI Sympozjum 5-8 XI 1991 r. w Spale;
  • VII Sympozjum 7-9 XII 1994 r. w Jaworzu koło Bielska-Białej;
  • VIII Sympozjum 22-26 IX 1997 r. w Zakopanem;
  • IX Sympozjum 25-29 IX 2000 r. w Zakopanem;
  • X Sympozjum 8-12 IX 2003 r. w Zakopanem;
  • XI Sympozjum 11-15 IX 2006 r. w Zakopanem;
  • XII Sympozjum 7-11 IX 2009 r. w Zakopanem;
  • XIII Sympozjum 17-21 IX 2012 r. w Zakopanem;
  • XIV Sympozjum 8-12 VI 2015 r. w Zakopanem.

Od wielu lat liczny udział gości zagranicznych z Wielkiej Brytanii, Japonii, Ukrainy, Słowacji, Czech, Rumunii, Niemiec, Rosji i Portugalii podkreśla rangę tej monotematycznej kameralnej konferencji. Spotkania i wieloletnia współpraca zaowocowały licznymi monografiami, artykułami i referatami.